Sold Out

Early NON-USA UNIVERSAL LANGUAGE TEXT / FONT GLASS TUBE FUSE BOX w/ COVER YELLOW ZIND Gold Plated 1958 - 9/71 FJ25 FJ28 FJ40 FJ45 FJ55 PART # 82600-30022

$48.00

This product is sold out

 

Early GLASS TUBE FUSE BOX w/ COVER YELLOW ZIND Gold Plated FJ40 FJ45 FJ55

 part # 82600-30022

Quality Reproduction Part .....

1962-1972

FJ40 FJ55   FJ25